Praha_Uvaly_1B_87.jpg

BD Úvaly - etapa I.B

Lokalita Úvaly
Stavebník Hostín Development, s.r.o.
Stupeň PD dokumentace ve všech stupních
Cena  121 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Jakub Dörrer
Architektonický návrh Architekti Headhand s.r.o.
Ing. arch. Petr Hlaváček

Popis

Obytný soubor je tvořen bytovými domy včetně obytné zóny, která je tvořena plochami sloužícími pro společný pohyb chodců i automobilů, jsou zde vyhrazené plochy pro parkování a přístupové komunikace. Vegetační úpravy okolo objektu jsou rozčleněny na travnaté plochy pro veřejnost včetně stromů a keřů a plochy vyhrazené zeleně soukromých zahrad. Etapa B navazuje na první etapu již realizovaných bytových domů. Jedná se o zástavbu tří jedno vchodových a dvou více vchodových bytových domů. Objekty jsou řešeny pro komfortní bydlení. Objekty jsou tří a čtyř podlažní. Nachází se zde 46 bytů. Byty v 1.NP mají vlastní zahrádky. Byty v posledních patrech umožňují výstup na střechu po schodišti na individuální terasy patřící k bytům. Vytápění bytových domů je řešeno tepelnými čerpadly země – voda.

Zdroj dynamické sekce: » Uvaly (Fotogalerie)